Legal terms

WARUNKI PRAWNE

Ta strona została otwarta przez VALEO wyłącznie do celów informacyjnych. Nie wolno wykorzystywać do celów handlowych jakichkolwiek danych lub fragmentów jakichkolwiek danych podanych na tej stronie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody VALEO.
W związku z tym, prezentacje i treść zamieszczone na tej stronie stanowią dzieło własności intelektualnej należące do VALEO i jako takie chronione jest na mocy obowiązujących przepisów. Nie wolno kopiować i / lub powielać, w całości lub w części, niniejszej strony bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody of VALEO.
The VALEO brand name, the VALEO logo, as well as the slogans used, are, unless otherwise stated, registered trademarks. All reproduction, use and/or modification made without the prior written permission of VALEO, is liable to constitute an infringement Nazwa marki VALEO, logo VALEO oraz wykorzystane hasła są, o ile nie określono inaczej, zarejestrowanymi znakami towarowymi. Jakiekolwiek powielanie, wykorzystanie i/lub zmodyfikowanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody VALEO stanowi naruszenie praw autorskich.
Rysunki, zdjęcia, obrazy, teksty, sekwencje wideo, z lub bez dźwięku oraz inne opublikowane na niniejszej stronie internetowej dokumenty podlegają przepisom prawa własności przemysłowej i/lub intelektualnej i jako takie stanowią własność VALEO lub strony trzeciej po udzieleniu firmie Valeo ograniczonej zgody na ich wykorzystanie.
W związku z tym jakiekolwiek powielanie, prezentowanie, adaptacja, tłumaczenie i/lub przekształcenie, w całości lub w części, lub przeniesienie na inną stronę jest zabronione.
Te elementy można kopiować do użytku prywatnego. Powielanie tych elementów, w całości lub w części, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody VALEO jest surowo zabronione, z wyjątkiem powielania na użytek działu prasowego VALEO.

Photo credits:

 • Fotolia
 • Ispstock
 • Iceteaimages
 • Konstantin Yuganov
 • Mario Fourmy
 • Rido
 • Engine Images
 • Pict rider
 • Spinetta
 • Biblioteka zdjęć Valeo
 • Biblioteka zdjęć BMW AG
Odnośnik do polityki prywatności
Odnośnik do polityki dot. cookies