PRZEPISY PRAWNE

PRZEPISY PRAWNE

Wymagane informacje są niezbędne do rejestracji. Zgodnie z prawem "Informatique et Liberté *" nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978, masz prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.

* "Przetwarzanie danych i wolność"

Ta strona została otwarta przez Valeo wyłącznie w celach informacyjnych. Żadne dane lub jakakolwiek ich część nie może być wykorzystana do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Valeo.

Zarówno prezentacja jak i zawartość tej strony stanowi własność intelektualną należącą do VALEO i jest chroniona przez obecnie obowiązujące prawo.

Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie w części lub całości informacji z tej strony nie może być wykonane bez uprzedniej, pisemnej zgody Valeo.

Nazwa VALEO, logo VALEO, jak również używane slogany są, o ile nie zaznaczono inaczej, zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie i / lub modyfikacje wykonane bez uprzedniej pisemnej zgody Valeo, mogą stanowić naruszenie praw autorskich.

Rysunki, fotografie, obrazy, teksty, sekwencje wideo z dźwiękiem lub bez, oraz inne dokumenty umieszczone na obecnej stronie internetowej podlegają przemysłowym i/lub intelektualnym prawom własności i jako takie , są własnością VALEO lub osób trzecich, które udzieliły VALEO ograniczonego uprawnienia do korzystania z nich. Dlatego też wszelkie kopiowanie, prezentowanie, adaptowanie, tłumaczenia i/lub przekształcenia, czy to w całości lub w części, oraz przeniesienie do innej witryny jest zabronione.

Zawartość może być kopiowana do użytku prywatnego. Kopiowanie, czy to w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Valeo, jest surowo zabronione, za wyjątkiem potrzeb publikacji w prasie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności (zwanym dalej "Dokumentem") jest poinformowanie o tym, jak Valeo, spółka typu société anonyme (spółka akcyjna) z siedzibą pod numerem 43, rue Bayen 75017 w Paryżu, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym pod numerem 552 030 967 ( "Valeo", "my" lub "nasz") gromadzi dane osobowe o tobie ( "dane osobowe") na stronie internetowej www.valeo.com ( "Strona") gdy wchodzisz na stronę lub z niej korzystasz.

I. Jak są zbierane dane osobowe?

Twoje dane osobowe są zbierane podczas przeglądania lub korzystania ze Strony i usług oferowanych na niej ("Usługi").

woje dane osobowe są gromadzone:

 • bezpośrednio od Ciebie podczas wypełniania formularzy lub gdy podajesz swój adres e-mail na stronie internetowej, w tym także, gdy aplikujesz o pracę w Valeo, subskrybujesz do otrzymywania e-maili, kontaktujesz się z nami, otwierasz okno Valeo Medialibrary Services lub używasz części dla akcjonariuszy ;
 • za twoją zgodą, jeżeli ma to zastosowanie, podczas przeglądania lub korzystania ze Strony, za pośrednictwem plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję V Dokumentu.

Odmowa przekazania niektórych danych osobowych może ograniczyć korzystanie ze Strony i jej funkcji i Usług, jeżeli takie dane osobiste są konieczne do takiego używania.

II. Jakie dane osobowe są gromadzone?

Valeo zbiera jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do celów opisanych poniżej (patrz rozdział III Dokumentu).

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Dokumencie, Valeo może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • tytuł (pan, pani, doktor, itp.), imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu,
 • informacje zawodowe (stopnie naukowe, pożądana praca, doświadczenie, znajomość języków, dane osobowe zawarte w swoim curriculum vitae i liście motywacyjnym, etc.), a
 • także informacje o tym, skąd wchodzisz na Stronę i do czego ją wykorzystujesz ( "dane użytkownika"). Informacje o użytkowniku mogą w szczególności obejmować typ przeglądarki, system operacyjny, wyświetlaną stronę, długość użytkowania i strony wcześniej przeglądane, miasto i kraj, w którym się znajdujesz lub inne automatyczne unikalne identyfikatory urządzeń ( "Identyfikator urządzeń") w odniesieniu do komputera, urządzenia mobilnego, technologii lub innych urządzeń (zbiorczo nazywanych "urządzenie"), którego używasz do uzyskania dostępu do strony internetowej. Identyfikator urządzenia składa się z numeru automatycznie przypisywanego do urządzenia, gdy masz dostęp do strony internetowej lub jej serwerów, który nasze komputery używają do identyfikacji twojego Urządzenia. Cookies/ciasteczka to technologia wykorzystywana na Stronie w celu zbierania informacji o użytkowniku, w tym Identyfikatora Urządzenia. Zastosowanie Valeo cookies zostało opisane w rozdziale V niniejszego Dokumentu.

Dlaczego są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Valeo gromadzi i przetwarza Dane Osobowe jedynie w następujących celach:

 • administrowanie i zarządzanie techniczne Strony, jej funkcje i usługi,
 • do pomiaru ruchu na Stronie, aby uzyskać informacje na temat gości przeglądających Stronę,
 • aby zaspokoić twoje potrzeby w zależności od wykorzystywanej usługi :
  • przetwarzanie i zarządzanie twoją aplikacją o pracę w grupie Valeo,
  • wysłanie do Ciebie maila z informacjami o grupie Valeo,
  • do świadczenia usługi i funkcji oferowanych w strefie prywatnej udziałowców: wysyłanie dokumentacji, okresowo i automatycznie wysyłanie biuletynów elektronicznych na temat ostatnich wydarzeń w grupie Valeo,
  • do wysłania dziennikarzom emaili,
  • do odpowiadania na pytania, uwagi i inne wnioski, gdy chcesz skontaktować się z nami poprzez zakładkę "kontakt" zakładce ,
  • do korzystania z Valeo Medialibrary Serwis i
 • do udostępniania pewnych informacji ze Strony w serwisach społecznościowych.

IV. Kto otrzymuje swoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 • personelowi Usług Valeo i usługodawców odpowiedzialnych za zarządzanie i prowadzenie Strony , działowi Kadr do przetwarzania podań o pracę, usługodawców zarządzających ciasteczkami Cookiem w Sekcji V, jeżeli ich ciasteczka są akceptowane.

Valeo nie przekaże twoich Danych Osobowych poza granice Unii Europejskiej. Jedyne przypadki, w których Dane Osobowe będą przekazywanie to te, które wynikają z korzystania z plików cookies, zgodnie z Sekcją V.

V. Jakie Cookiem są wykorzystywane i do jakich celów?

Cookies używane przez Valeo i ich cele są następujące:

 • Cookiem sesji, aby ułatwić przeglądanie na Stronie internetowej i / lub korzystanie z Usług;
 • Google Analytics, usługi analizy Strony oferowana przez Google Inc. ( "Google") do pomiaru ruchu na stronie internetowej;
 • ikony portali społecznościowych, takich jak przycisk „lubię” Facebooka lub „logo” Twittera, aby móc udostępnić treść Strony internetowej na portalach społecznościowych.

VI. Jakie środki bezpieczeństwa i prywatności są podejmowane?

Jedynie pracownicy Valeo, którzy potrzebują twoje Dane Osobowe, aby wykonywać swoje obowiązki w Valeo i w celach opisanych powyżej, będą mieli dostęp do tych danych.

VII. Jak skorzystać z prawa do wglądu, zmiany i usunięcia swoich Danych Osobowych?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zmienić, poprawić lub usunąć dane osobowe, które są nieprawidłowe lub nieaktualne, albo nie zgadzasz się na przetwarzanie twoich Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, możesz skontaktować się z nami pod adresem Valeo Communications Group – Digital Department, 43 rue Bayen, 75017 Paryż, Francja.

VIII. Aktualizacja Dokumentu

Valeo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Dokumencie w dowolnym momencie. Zostaniesz poinformowany o wszelkich istotnych zmianach postanowień niniejszego Dokumentu z notyfikacją "update" z dniem takiej aktualizacji.

IX. Definicja Cookie

Cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku komputera, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową lub wyświetlania reklamę. Ma on na celu zebranie informacji o twoim przeglądaniu oraz wysłanie do Ciebie usług dostosowanych do Twojego urządzenia (komputer, telefon komórkowy lub tablet). Cookies są zarządzane przez Twoją przeglądarkę internetową.

X. Jak wyłączyć pliki cookie?

Zawsze można wybrać, aby wyłączyć pliki cookie. Twoja przeglądarka może być ustawiona w celu poinformowania o cookies, które są przechowywane w komputerze i poprosi, aby zaakceptować je lub nie. Możesz zaakceptować lub odrzucić ciasteczka na podstawie analizy każdego przypadku lub odrzucać wszystkie pliki cookies. Przypominamy, że ustawienie może zmienić dostęp do naszych treści i usługi ponieważ wymagają one użycia cookies. Jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowany tak, aby odrzucać wszystkie pliki cookies, nie skorzystasz z niektórych z naszych usług. Aby zarządzać plikami cookie bliżej swoich oczekiwań należy zmienić ustawienia przeglądarki, biorąc pod uwagę cel cookies.

Internet Explorer
W programie Internet Explorer kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne, pod Historia przeglądania, kliknij Ustawienia. Kliknij ikonę Przeglądaj Pliki.

Firefox
Przejdź do Narzędzi w przeglądarce i wybierz z menu Opcje , w oknie, które się pojawi wybierz Polityka Prywatności kliknij Pokaż Cookies.

Safari
W swojej przeglądarce wybierz menu Edytuj>Preferencje. Kliknij na Bezpieczeństwo. Kliknij na Pokaż Cookies.

Google Chrome
Kliknij na ikonę w menu Narzędzia. Wybierz Opcje. Kliknij na Zaawansowane I przejdź do sekcji Polityka Prywatności. Kliknij na ikonę Pokaż Cookies.